Op deze site kun je oefenen met vier soorten opgaven die je vaak tegenkomt in intelligentietests : Cijferreeksen, Analogieën, Diagrammen en Figuurreeksen. 

Klik op een knop om met een van deze tests te oefenen. Meer weten over oefenen? Hieronder leggen we je alles uit wat je over het oefenen voor tests weten moet.

Oefenen met intelligentietests

Intelligentie en assessments

Intelligentietests of cognitieve capaciteitentests worden in veel gevallen ingezet als onderdeel van een assessment. Als een sollicitatieprocedure is opgedeeld in verschillende rondes, bestaat de eerste ronde vaak uit dergelijke tests. De reden daarvoor is simpel: je cognitieve capaciteiten (ofwel: je werk- en denkniveau)  zijn de belangrijkste voorspeller voor je succes in een nieuwe functie, zo blijkt uit onderzoek.

Intelligentie en werkprestatie

Voor veel functies en beroepen vragen werkgevers van hun medewerkers dat zij een bepaald werk-en denkniveau hebben. Je werk- en denkniveau bepaalt hoe snel en gemakkelijk je op dit niveau problemen analyseert en oplost, overzicht krijgt en verbanden legt, maar ook hoe je tot een oordeel komt en beslissingen neemt. Verder bepalen je cognitieve capaciteiten ook hoe snel en gemakkelijk je iets nieuws leert op het gemeten niveau en hoe gemakkelijk je die kennis toepast.

Oefenen baart kunst?

Oefenen

Door oefenen kun je je vaardigheden verbeteren. Maar helpt dat ook bij een intelligentietest? Ja en nee. Wat helpt is je goed voorbereiden. Het is prettig te weten wat voor soort vragen de test bevat en het is belangrijk dat je begrijpt wat er tijdens de test van je verwacht wordt. Op oefenassessment.nl kun je oefenen met vier verschillende soorten opgaven. Veel intelligentie- of capaciteitentests bevatten vergelijkbare onderdelen en opgaven. Dit type vragen oefenen ter voorbereiding op een assessment is het vaak nuttig. Je kunt op die manier gewend raken aan de soort vragen die er gesteld kunnen worden. Hierdoor kun je ook alvast wat verschillende oplossingsstrategieën proberen. Het gaat erom dat je het principe snapt en de wijze van antwoorden kent. Heb je dat ervaren, dan heb je voldoende geoefend. Zo is de kans kleiner dat je tijdens een echt assessment voor grote verrassingen komt te staan.

Niet te veel oefenen

Het heeft echter geen zin om grote hoeveelheden oefenopgaven te maken. Als je het principe van de vraagstelling en de manier van antwoorden doorhebt, heb je je voldoende voorbereid. Meer oefenen leidt niet tot een hogere score. Hier is veel onderzoek naar gedaan; je wordt niet slimmer door veel te oefenen.  Met oefenen kun je voorkomen dat je per ongeluk fouten maakt bij vragen omdat je het principe niet goed begrijpt. Maar vragen die op of onder jouw niveau liggen doe je meestal gewoon goed, ook zonder oefenen. En vragen die boven je niveau liggen, blijven te moeilijk, ondanks veel oefenen. Het is dus goed om je voor te bereiden, maar raak er niet door geobsedeerd.

Oefentests zijn niet gelijk aan echte tests

De ‘echte’ test is altijd anders dan een oefentest

De daadwerkelijke intelligentietest zal vaak net weer iets anders zijn. Bovendien hangt de moeilijkheid van de echte test samen met het werk- en denkniveau dat gemeten wordt. De vragen kunnen daarom lastiger of juist makkelijker zijn dan in de oefentest. Goed om je te realiseren.

Pas op voor betaalde oefentests

Tegenwoordig zie je veel sites waarop je tegen betaling kunt oefenen voor je assessment. Sommigen beweren en beloven van alles, maar wees kritisch: klopt het wel wat ze beweren? Wees je ervan bewust dat ze vooral jouw geld willen. Met tests van gratis oefensites, zoals oefenassessment.nl, kun je voldoende oefenen.

Assessments, oefenen en stress

Stress??

Natuurlijk wil je je goed voorbereiden op een assessment. Oefenen hoort daar ook bij. Maar staar je er niet blind op en maak er je niet te druk over. Logisch dat je moeite doet voor die felbegeerde baan. Maar in plaats van overmatig oefenen, kun je beter je energie steken in optimale randvoorwaarden. Zorg dat je fit en uitgerust bent. Als bij het assessment ook tests horen die je thuis  gaat maken, zorg dan voor een prettige, rustige plek waar je niet gestoord wordt. Is het een test via internet, controleer dan vooraf je verbinding (wifi die steeds wegvalt is heel hinderlijk!) Kies ook een tijdstip  waarop je normaal op je best bent.

Wat vinden assessmentbureaus van oefenen?

Assessmentbureaus houden er rekening mee dat alle kandidaten zich goed voorbereiden op een assessment. Sterker nog, doorgaans zullen ze je stimuleren te oefenen. Want van mensen die geoefend hebben,  is de intelligentiemeting betrouwbaarder.  Vaak zie je daarom dat testleveranciers en assessment bureaus oefenbrochures en oefensites aanbieden. Ook bevatten veel tests daarom oefenvragen.

Oefenen met andere assessmentonderdelen

Assessments bestaan meestal uit diverse onderdelen, zoals  tests en vragenlijsten, en soms ook uit opdrachten, simulaties en interviews. Goed om vooraf te informeren naar deze onderdelen, dan weet je wat je te wachten staat. Vragenlijsten en interviews gaan meestal over jezelf, je gedrag, je eigenschappen, waarden, drijfveren, overtuigingen. Daarin is geen goed of fout, dus heeft oefenen geen zin.  Geef gewoon het antwoord dat het best weergeeft  hoe jij echt bent. Wel kan het zinvol zijn vooraf naar het functieprofiel te kijken. Goed om van te voren stil te staan bij hoe jij invulling zult geven aan dit profiel, met jouw unieke persoonlijkheid. Als je hier vooraf goed over hebt nagedacht, helpt dit je ook om dit onder woorden te brengen als een interview deel uit maakt van het assessment.

Tot slot nog een algemeen advies voor oefenen voor assessments, of dat nu voor tests en vragenlijsten is of voor interviews, simulaties en andere opdrachten: stel jezelf vooraf op de hoogte van wat je precies van je verwacht wordt, oefen als er oefentests beschikbaar zijn, zorg dat je fit en uitgerust bent voor je eraan begint en maak je niet te druk. Probeer vooral jezelf te zijn, want beide partijen hebben er het meest baat bij als uit het assessment het beeld van jou naar voren komt zoals je daadwerkelijk bent.