Oefenassessment.nl wil assessments transparanter en effectiever maken om mensen de gelegenheid te bieden hun loopbaanmogelijkheden zo volledig mogelijk te benutten.

Werk wordt steeds flexibeler, de nadruk komt te liggen op ‘employable’ blijven. Mensen worden daarbij steeds meer zelf verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van hun loopbaan. De volgende stap is dat mensen ook zelf meer verantwoordelijk worden voor de selectiemomenten in die loopbaan, voor assessments dus. Oefenassessment geeft informatie over wat je te wachten staat bij een assessment en waar assessments aan moeten voldoen. Noem het een streven naar ‘best practice’. Oefenassessment is ook een platform waar ervaringen over assessment kunnen worden uitgewisseld. Doel is assessments continu te verbeteren, de kennis en inzichten uit een assessment direct bij de ‘kandidaat’ te brengen om zo de grip van mensen op hun loopbaan te vergroten.

Learn from the assessment and become your own assessor…

eelloo

Oefenassessment.nl is een initiatief van eelloo en Wim Bloemers. eelloo helpt organisaties om ondernemerschap, verantwoordelijkheid en eigenaarschap terug te geven aan medewerkers, zonder de continuïteit in gevaar te brengen.
eelloo levert onder andere tools voor professionals en slimme ePortfolio’s. Voor meer informatie kijk op https://eelloo.nl

Oefenassessment.nl biedt algemene informatie over wat je bij een assessment kunt verwachten, dus niet alleen bij een assessment van eelloo. Daarom kunnen sommige zaken bij jouw assessment, of dat nou bij eelloo is, of een ander bureau, net iets anders zijn. 

Heb je vragen of aanvullingen op de inhoud van Oefenassessment.nl? Neem gerust contact met ons op.

Wim Bloemers

Het grootste deel van de inhoud van deze website is samengesteld en geschreven door Wim Bloemers. Wim Bloemers is zelfstandig gevestigd Psycholoog en tevens werkzaam bij de Open Universiteit als docent Arbeids & Organisatiepsychologie.

Hij werkte jarenlang als assessor in assessment procedures. Daarnaast schreef hij een aantal boeken waarmee mensen zich kunnen voorbereiden op een assessment of psychologisch onderzoek.

Naast zijn werkzaamheden als docent bij de Open universiteit adviseert hij organisaties op het gebied van assessment. Als gedragsbeoordelingsexpert adviseert en coacht hij teams en individuen.