oefen je assessment!

Oefenassessment.nl geeft informatie over wat je te wachten staat bij een assessment en waar assessments aan moeten voldoen.

Wat is een assessment?

Een assessment is een psychologisch onderzoek waarbij verschillende psychologische hulpmiddelen zoals tests, vragenlijsten, interviews en rollenspelen worden gebruikt om er achter te komen of je geschikt bent voor een bepaalde functie. 

wat zijn mijn rechten?

Je rechten bij een assessment volgen uit de beroepscodes van de uitvoerende assessoren (in principe psychologen, of een psycholoog als eindverantwoordelijke). Er zijn twee beroepscodes die gehanteerd worden door  assessoren en psychologen, die van het NVP en die van het NIP.

Over deze site

Werk wordt steeds flexibeler, de nadruk komt te liggen op ‘employable’ blijven. Mensen worden daarbij steeds meer zelf verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van hun loopbaan. De volgende stap is dat mensen ook zelf meer verantwoordelijk worden voor de selectiemomenten in die loopbaan, voor assessments dus.