Kijk de video om erachter te komen hoe Diagrammen werken. Of lees de uitleg hieronder. Je vindt oefenvragen onderaan de pagina.

Hoe werken Diagrammen?

In dit testonderdeel  gaat het om de relaties tussen groepen van dingen. Een groep van dingen wordt ook wel een verzameling genoemd. Relaties tussen verzamelingen kunnen worden voorgesteld als diagrammen (plaatjes), die bestaan uit cirkels, die elkaar wel of niet overlappen.

Een voorbeeld: mannen – prinsen – prinsessen

Het onderstaande diagram geeft dit goed weer:

De buitenste cirkel links stelt de groep (“verzameling”) mannen voor. De cirkel daarbinnen is de verzameling prinsen. Want prinsen zijn mannen. Anders gezegd: de verzameling prinsen is onderdeel van de grotere verzameling mannen. Daarnaast staat de verzameling prinsessen als een aparte cirkel, want mannen en prinsessen zijn twee van elkaar los staande verzamelingen: prinsessen zijn geen mannen (en dus ook geen prinsen). De grootte van de cirkels doet er niet toe. Het gaat er niet om of er veel of weinig prinsen zijn, alleen maar dat prinsen mannen zijn. Hier is nog een voorbeeld:

cactussen – planten – geraniums 

Cactussen zijn een soort planten. Anders gezegd: de verzameling cactussen maakt deel uit van de verzameling planten. Ook geraniums zijn een soort planten. Maar cactussen en geraniums staan verder helemaal los van elkaar: er bestaan geen cactussen die ook geranium zijn, of omgekeerd.
Onderstaand diagram geeft dat weer. Het buitenste ovaal stelt de verzameling planten voor. De cirkels daarbinnen stellen de verzameling van de cactussen en die van de geraniums voor, maar die twee staan los van elkaar.
Bij de opgaven in de test is het de bedoeling dat je aangeeft welke van de vier diagrammen het juiste model vormt waarin de relaties tussen drie voorwerpen kunnen worden afgebeeld. Voor het beantwoorden van diagrammenopgaven heeft u 25 seconden ter beschikking.
Hieronder volgen de oefenopgaven. Ga voor elke opgave na wat volgens jou het goede antwoord zou moeten zijn. Bekijk vervolgens aan het eind van de pagina of je het goed had of niet en waarom.

Oefenopgaven Diagrammen

Diagram 1

deuren – treinen – stoelen

A

B

C

D

Diagram 2

mango – voedsel – fruit

 

A

B

C

D

 

 

Diagram 3

vriendelijke opa’s – kleine mannen – buschauffeurs

 

A

B

C

D

 

 

Diagram 4

lolly’s – zuurtjes – snoep

 

A

B

C

D

 

 

Diagram 5

vingers – handen – nagels

 

A

B

C

D

 

 

Diagram 6

senioren – tieners – aardige mensen

 

A

B

C

D

 

 

Diagram 7

motorolie – olie – zonnebloemolie

 

A

B

C

D

 

 

 

Diagram 8

boosheid – verdriet – emotie

 

A

B

C

D

 

 

 

Diagram 9

kleine jasjes – dure kleding – chique pantalons

 

A

B

C

D

 

 

 

Diagram 10

groenten – mandarijnen – wortels

 

A

B

C

D

 

 

 

Goede antwoorden

1             C

2             A

3             B

4             D

5             D

6             A

7             B

8             D

9             A

10           A

Diagram 1
Deuren – treinen – stoelen
C is juist. Hoewel treinen deuren hebben, en er vaak stoelen te vinden zijn in een trein, staan de drie verzamelingen helemaal los van elkaar.  Een trein is geen stoel of deur.  Het zijn verschillende dingen.

Diagram 2
Mango – voedsel – fruit
is juist. Mango’s zijn een soort fruit en alle fruit is een type voedsel. De cirkel van mango’s valt dus binnen die van fruit en fruit valt binnen de cirkel van voedsel.

Diagram 3
Vriendelijke opa’s – kleine mannen – buschauffeurs
is juist. Drie mogelijke eigenschappen van mensen: vriendelijke opa’s, kleine mannen en buschauffeurs. Geen, een, twee of alle drie eigenschappen kunnen van toepassing zijn op mensen.

Diagram 4
Lolly’s – zuurtjes – snoep 
D is juist. Lolly’s en zuurtjes zijn verschillende soorten snoepjes. Dus de cirkel van snoepjes bevat zowel de cirkel van lolly’s als die van zuurtjes, los van elkaar.

Diagram 5
Vingers – handen – nagels

D is juist. Hoewel nagels onderdeel zijn van een vinger en vingers onderdeel zijn van een hand, staan de drie verzamelingen helemaal los van elkaar. Het zijn verschillende dingen.

Diagram 6
Senioren – tieners – aardige mensen
is juist. Senioren en tieners zijn twee verzamelingen die elkaar uitsluiten, maar zowel senioren als tieners kunnen aardig zijn of niet.

Diagram 7
motorolie – olie – zonnebloemolie
B is juist. Zowel motorolie als ook zonnebloemolie zijn soorten olie. Verder zijn motorolie en zonnebloemolie verschillende verzamelingen die elkaar uitsluiten.
Diagram 8
Boosheid – verdriet – emotie
D is juist. Boosheid en verdriet zijn beide soorten emoties (gevoelens) die verschillend van elkaar zijn. Uiteraard kun je wel tegelijkertijd boos en verdrietig zijn, maar in dat geval ervaar je dus twee soorten gevoelens.
Diagram 9
kleine jasjes – dure kleding – chique pantalons

A is juist. Jasjes en pantalons zijn twee verschillende soorten kleding die beide duur kunnen zijn of niet.
Diagram 10
groenten-mandarijnen-wortels
is juist. Wortels zijn een soort groente en mandarijnen (fruit) horen daar niet bij.