Over stapels regelgeving, bureaucratie, en Het Nieuwe Assessment

Door Wim Bloemers

Ik moest laatst erg lachen toen de woordvoerder van de gemeente Utrecht verklaarde dat het toch dankzij een gecertificeerd bedrijf was, waardoor mensen in Kanaleneiland ongeveer een week hun huis uit moesten omdat er iets mis was gegaan bij de verwijdering van spuitasbest. De clou was dat het woord ‘certificering’ alle mogelijke onrust zou wegnemen. Nou, Diederik Stapel was ook in meerdere opzichten gecertificeerd, en zelf voorzitter van een ethische commissie, zo las ik. Certificering lost niets op, het is het begin van alle ellende. En ook binnen assessmentland speelt certificering. Dat brengt een leuk spanningsveld tussen toenemende autonomie van de kandidaat waar Het Nieuwe Assessment (HNA) van uit gaat, en toenemende assessmentregelgeving voor de assessment psycholoog. Weet u hoeveel regelgevingen, certificeringen etc. er al zijn op het gebied van assessment? Ikzelf ben lid van het NIP (Nederlands) van de Eawop (Europees) en van de SIOP (Amerikaans). Om lid te worden van het SIOP moet je namelijk eerst lid zijn van de EAWOP (die laatste vraagt je zonder probleem om je creditcard gegevens in een mail op te sturen by the way). Dan hebben we nog sinds kort de NIP A&O psycholoog registercertificering, er is nog de nieuwe OAWS club getiteld Summum.nu, en er is nog de ISO 10667 voor de assessment cliënt en de assessment service delivery partij, en zo zullen er nog wel wat zijn….Ik kom dus met gemak op 6 instanties die zich bezig houden met hoe een ‘goed’ assessment eruit moet zien. Kortom, de assessmentsnelweg staat vol met borden, maar….zijn ze zinvol? Beschermen ze de kandidaat tegen malafide praktijken, bumperklevers en filefuikletsel?

Ik klus wel eens bij en nog NOOIT heeft een cliënt mij gevraagd of ik ergens lid van ben. Dat is maar goed ook want ik heb een spuughekel aan belangenclubjes. Of je als assessment psycholoog een klus krijgt is vooral een kwestie van vertrouwen en gunning. Maar ook de psychologie is het al decennia lang traditie dat goedwillende en verantwoordelijke assessment ‘professionals’ zich laten betuttelen door slijmgrage sukkels met een te laag IQ die een partij regels uitstorten met het verzoek daar een flinke som geld voor te betalen. Het is net als in het onderwijs: wie te dom is om les te geven wordt manager en gaat anderen vertellen hoe zij hun werk moeten doen, om zich daar vorstelijk voor te laten betalen. Maar waarom zijn psychologen zo dom en bang om het heft zelf in handen te nemen? Waarom zeggen we niet: we willen met HNA bevorderen dat onze cliënten meer zelfstandig en autonoom worden, welnu misschien moeten we zelf eerste het goede voorbeeld geven, en al die bureaucratische parasietenclubjes eruit werken die onze eigen autonomie in de weg staan….We zijn gek met ons vak en de problematiek van de werkende mens, hebben er jarenlang voor gestudeerd, we zijn kundig en integer, stellen ons open voor kritiek en we hebben zelf ook wel een idee over wat wel en niet kan als het gaat om mensen. De paar assessment psychoten, onder andere herkenbaar aan hun dagelijkse masturbatierituelen op forums als Linked-In, komen vanzelf bovendrijven, zeker als HNA gaat doortrekken. Maar…. laten we zelf eerst eens emanciperen……al die certificeringen leiden er namelijk toe dat de persoonlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid om kwalitatief goed werk te leveren volkomen verdwijnen….gaat er is mis, oh, sorry, we zijn wel gecertificeerd hoor….en zo kennen we er nog wel een paar. Certificering is gebaseerd op angst, onkunde en domheid en dat is wat we juist niet moeten hebben in het nieuwe assessmentland. Het is zoals gezegd de dood van de persoonlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid. We laten niet alleen onszelf maar ook onze cliënten in de kou staan met al die certificeringen. Vraag het maar aan die kandidaat in Kanaleneiland wiens huis door een gecertificeerd bureau van spuitasbest werd gereinigd…. Het is tijd voor de nieuwe assessmentclub, een die alle andere overbodig maakt. En die club, die is er al, dat zijn we namelijk zelf als assessmentpsychologen.