Wim Bloemers: evalueer je assessment

Evalueer je asssessment met de Assessmentoriēntatie- en evaluatielijst

Voor je een assessment ingaat is het belangrijk om na te denken wat je wilt bereiken met het assessment. Ook is het van belang dat je weet wat je wel en niet kunt eisen wat betreft invulling en procedures.

Onderstaande vragenlijst kun je gebruiken om vooraf je doelen voor het assessment scherp te krijgen, en achteraf als een evaluatielijst hoe je het assessment hebt ervaren.

De site van Wim Bloemers is www.assessmentanarchy.com.

Op deze site vind je column en veel informatie over wat van belang is bij een assessment en waar je op moet letten. Ook staat er een compacte intelligentietest op de site om te oefenen.

Wil je meer oefenen? Lees dan De Assessmentgids Compact. Dit boekje is vooral voor mensen die een snelle oriëntatie willen op een assessment. Wil je je echt gedegen voorbereiden, lees dan De Nieuwe Assessmentgids. Dit boek bevat heel veel oefeningen voor allerlei tests en vragenlijsten, uitleg en tips.

De Assessmentoriëntatie- en evaluatielijst (bron: de Nieuwe Assessmentgids, 2018)

Hieronder een beknopte lijst die je kunt gebruiken voor het nagesprek en de algemene waardering van het assessment. Loop alle punten na, en formuleer je kritiek dan zakelijk vriendelijk. Beschouw het geven van kritiek als een rollenspel in onderhandeling.

Vraag verder vooral concrete tips waar je in je verdere leven en/of loopbaan iets aan hebt, vooral op het gebied van gedragsstijlen.

Je kunt alle uitspraken over je assessment en de voorbereiding scoren op een 5 puntschaal:

1——————2—————–3—————–4—————–5

Sterk mee oneens           Oneens               Neutraal                 Eens                               Sterk mee eens

 

1-Ik heb van te voren voldoende informatie gekregen over de inhoud en het verloop van het assessment

1——————2—————–3—————–4—————–5

Sterk mee oneens           Oneens               Neutraal                 Eens                               Sterk mee eens

 

Wat heb je gemist? Welke gevolgen heeft dat eventueel gehad?

 

2-Ik vond dit assessment relevant voor de werkzaamheden of functie

1——————2—————–3—————–4—————–5

Sterk mee oneens           Oneens               Neutraal                 Eens                               Sterk mee eens

 

Wat vond je minder relevant en waarom?

 

3-Ik kon goed laten zien wat ik waard was tijdens dit assessment

1——————2—————–3—————–4—————–5

Sterk mee oneens           Oneens               Neutraal                 Eens                               Sterk mee eens

 

Wat heb je wel kunnen laten zien? Wat niet?

  

4-Ik kon voldoende vragen stellen tijdens dit assessment en die werden ook serieus genomen

1——————2—————–3—————–4—————–5

Sterk mee oneens           Oneens               Neutraal                 Eens                               Sterk mee eens

 

 5-Dit assessment biedt mij voldoende mogelijkheid om mijn resultaten te bespreken

1——————2—————–3—————–4—————–5

Sterk mee oneens           Oneens               Neutraal                 Eens                               Sterk mee eens

 

 6-Mijn resultaten werden bijtijds en duidelijk teruggekoppeld

1——————2—————–3—————–4—————–5

Sterk mee oneens           Oneens               Neutraal                 Eens                               Sterk mee eens

 

 7-Ik had het gevoel dat ik door alle betrokkenen open, integer en met respect werd behandeld tijdens dit assessment

1——————2—————–3—————–4—————–5

Sterk mee oneens           Oneens               Neutraal                 Eens                               Sterk mee eens

 

8-De inhoud en procedure van het assessment en de verschillende  onderdelen was functioneel en gepast, ik voelde mij nergens opgelaten over.

1——————2—————–3—————–4—————–5

Sterk mee oneens           Oneens               Neutraal                 Eens                               Sterk mee eens

 

Wat vond je ongepast?  Hoe heeft dat de uitkomst geimvloed?

 

9-Dit assessment heeft mij concrete punten opgeleverd waar ik wat mee kan met mijn loopbaan.

1——————2—————–3—————–4—————–5

Sterk mee oneens           Oneens               Neutraal                 Eens                               Sterk mee eens

 

Wat zijn je sterke punten, wat zijn je zwakke punten?

 

Wat kun je eventueel ontwikkelen? Hoe ga je dat doen?

 

Welke gevolgen heeft dit assessment voor je loopbaan? Wat ga je concreet anders doen? Wat heb je daar voor nodig?