Je rechten bij een assessment volgen uit de beroepscodes van de uitvoerende assessoren (in principe psychologen, of een psycholoog als eindverantwoordelijke). Er zijn twee beroepscodes die gehanteerd worden door  assessoren en psychologen, die van het NVP en die van het NIP.

In grote lijnen komt het er op neer dat je als je deelneemt aan een assessment je het volgende mag verwachten:

  1. Je wordt van te voren op de hoogte gesteld over de inhoud van het assessment zodat je je rustig kunt voorbereiden.
  2. Er wordt tevens vermeld onder welke beroepscode de uitvoerenden van het assessment vallen.
  3. De assessoren waarmee je te maken krijgt dienen in principe psychologen te zijn, aangesloten bij een erkende beroepsvereniging, gebonden aan een beroepscode die inhoudt dat je als kandidaat verantwoordelijk, integer, met respect en met deskundigheid wordt behandeld. Is de direct uitvoerende geen psycholoog, dan dient er een psycholoog te zijn die eindverantwoordelijk is voor de assessment procedure en die daar aanspreekbaar op is.
  4. De assessmentrapportage dient compact, begrijpelijk en volledig te zijn. De rapportage dient altijd eerst met jou besproken te worden. De rapportage is vertrouwelijk. Pas als jij je toestemming geeft wordt de rapportage doorgestuurd naar de opdrachtgever van het assessment of een andere partij, zoals de afdeling Human Resources of een personeelsfunctionaris.
  5. Indien je van mening bent dat er iets fout is gegaan tijdens het assessment, waardoor je benadeeld bent, dan kun je een klacht indienen bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Dat kan echter alleen als de betrokken psycholoog/psychologen ook lid zijn van het NIP.